vB 7/3 (dark violetish blue)
GIA Code: vB 7/3
Hue: violetish blue
Tone: Dark
Saturation: very slightly grayish


CLOSE