vB 5/3 (medium violetish blue)
GIA Code: vB 5/3
Hue: violetish blue
Tone: Medium
Saturation: very slightly grayish


CLOSE